Επικοινωνία

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θράκης
Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
email: dean@eng.duth.gr
Τηλ. +30 25410 79036

Γραμματέας
Γερακίνα Γκαδρή
Τηλ. +30 25410 79040

Μαργαρίτα Γκαλέτση
Τηλ. +30 25410 97097 (71097)

Μαρία Αβραμίδου
Τηλ. +30 25410 79040 (71040)

Ιάκωβος Ψωμαδόπουλος
Τηλ. +30 25410 79001 (71001)