Επικοινωνία

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Πολυτεχνικής Σχολής
Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
email: dean@eng.duth.gr

Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής
Γκαδρή Γερακίνα
Τηλ. +30 25410 79040
email: ggadri@xan.duth.gr και secr@eng.duth.gr

Κλητήρας
Πλατής Αθανάσιος
Τηλ. +30 25410 79703