ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4485/2017)

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με θητεία έως 31/08/2020 σύμφωνα με την παρ. 6 α & β του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Μπούταλη Καθηγητή - Πρόεδρο του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. Αναξαγόρας Ελένας, Καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον Καθηγητή Αλέξανδρο Κοκκάλη, με διετή θητεία από 01/09/2018 έως 31/08/2020.
2. Ιωάννης Μπούταλης, Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-κών Υπολογιστών, με αναπληρωτή του τον Αν. Καθηγητή Αθανάσιο Καρλή, με θητεία έως 31/08/2020 σύμφωνα με την παρ. 6 α & β του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018.
3. Παράσχος Μελίδης, Αν. Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, με αναπληρωτή του τον Καθηγητή Γεώργιος Συλαίο, με διετή θητεία από 01/09/2018 έως 31/08/2020.
4. Νικόλαος Λιανός, Καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον Καθηγητή Δημήτριο Πολυχρονόπουλο, με θητεία έως 31/08/2020 σύμφωνα με την παρ. 6 α & β του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018.
5. Αντώνιος Γαστεράτος, Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με αναπληρωτή του τον Καθηγητή Δημήτριο Κουλουριώτη, με θητεία έως 31/08/2020 σύμφωνα με την παρ. 6 α & β του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Δεν έχουν υποδείξει Εκπρόσωπο και Αναπληρωτή.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Τακτικός ο Ορέστης Λιώλης, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Αλέξανδρο Σάρρο (υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.
Τακτικός, ο Εμμανουήλ Γκόλιας, με αναπληρωτή του τον Γαβριήλ Χαϊτίδη με διετή θητεία έως 23/01/2020.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.
Τακτικός, η Ευδοκία Σεραφειμίδου με αναπληρωτή της τον Βενέτη Κανακάρη με διετή θητεία έως 23/01/2020.