ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4485/2017)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ:

α) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βασίλειος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

β) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
1. Λάζαρος Ηλιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον Αν. Καθηγητή Χρήστο Ακράτο
2. Γεώργιος Συρακούλης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με αναπληρωτή του τον Αν. Καθηγητή Νικόλαο Παπανικολάου
3. Σπυρίδων Ντούγιας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, με αναπληρωτή του την Καθηγήτρια Αργυρώ Δημούδη
4. Δημήτριος Πολυχρονόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον Καθηγητή κ. Αντώνιο Μιχαηλίδη
5. Δημήτριος Κουλουριώτης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με αναπληρωτή του τον Καθηγητή Γεώργιο Γκαϊτατζή

γ.1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
Δεν έχει υποδειχθεί.

γ.2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ:
Δεν έχει υποδειχθεί.

δ.1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.:
Τακτικός, ο Γαβριήλ Χαϊτίδης, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Ευαγγέλου

δ.2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.:
Τακτικός, ο Θεόφιλος Τζεβελέκης, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Ουζούνη