ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των Προπτυχιακών Φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων, έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π. και έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Π.Σ.

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με Αναπληρωτή του τον Ιωάννη Μπούταλη, Καθηγητή Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. Αναξαγόρας Ελένας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με Αναπληρωτή του όπως θα ορίζεται κάθε φορά από τον ίδιο.
2. Ιωάννης Μπούταλης, Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. με Αναπληρωτή του τον Αν. Καθηγητή Αθανάσιο Καρλή.
3. Παράσχος Μελίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με Αναπληρωτή του όπως θα ορίζεται κάθε φορά από τον ίδιο.
4. Νικόλαος Λιανός, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με Αναπληρωτή του τον Καθηγητή Δημήτριο Πολυχρονόπουλο.
5. Αντώνιος Γαστεράτος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με Αναπληρωτή του τον Καθηγητή Δημήτριο Κουλουριώτη.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Δεν έχουν υποδείξει Εκπρόσωπο και Αναπληρωτή.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Δεν έχουν υποδείξει Εκπρόσωπο και Αναπληρωτή.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.
Εμμανουηλ Γκόλιας με Αναπληρωτή του τον Γαβριήλ Χαϊτίδη.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.
Ευδοκία Σεραφειμίδου με Αναπληρωτή της τον Βενέτη Κανακάρη.