Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θράκης

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αντώνιος Θαναηλάκης - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Λεωνίδας Κογκέτσωφ - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Νικόλαος Κωτσοβίνος - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - email:kotsovin@civil.duth.gr - web:Utopia, Facebook
Δημήτριος Παπαδόπουλος - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. - email:dpapadop@ee.duth.gr - τηλ. 25410 79721
Ιωάννης Σακκάς - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Νικόλαος Τσάγκας - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. - email: tsagas@ee.duth.gr & ni.tsagas@gmail.com, τηλ. 2541029337, 6973884136 Προσωπική Ιστοσελίδα & Linkedin

Ιωάννης Υάκινθος - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ (λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας)
Αλέξανδρος Καράκος - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Δημήτριος Γεωργίου - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Χρήστος Αθανασόπουλος - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ευάγγελος Ευαγγελίδης - Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
Αντώνιος Θαναηλάκης - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Χρήστος Κάλφας - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Θεόδωρος Καραλής - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Λεωνίδας Κογκέτσωφ - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Νικόλαος Κωτσοβίνος - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - email:kotsovin@civil.duth.gr - web:Utopia, Facebook
Αστέριος Λιώλιος - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Μπέλλος - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Χρήστος Οικονόμου - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Δημήτριος Παπαδόπουλος - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. - email:dpapadop@ee.duth.gr - τηλ. 25410 79721
Ιωάννης Σακκάς - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Εμμανουήλ Σαρρής - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Κωνσταντίνος Σίδερης - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Νικόλαος Τσάγκας - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. - email: - email: tsagas@ee.duth.gr & ni.tsagas@gmail.com, τηλ. 2541029337, 6973884136 Προσωπική Ιστοσελίδα & Linkedin
Ιωάννης Υάκινθος - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Χαράλαμπος Φραντζής - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Γεώργιος Αδαμίδης - Αν. Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Γεώργιος Ξειδάκης - Αν. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ιωάννης Ρουκούνης - Αν. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Δημήτριος Διαμαντίδης - Επ. Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Μιχαήλ Κεσογλίδης - Επ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ (ύστερα από παραίτηση)
Ευάγγελος Γαλούσης - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Παναγιώτης Λαμπρινός- Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Βασίλειος Μέρτζιος - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου - Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Παναγιώτης Κοτσανίδης - Αν. Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Χριστίνα Ρούτση-Ευαγγελίδου - Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Ιουλία Σεμιτέλου - Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Πετρούλα Δελημάνη - Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Πέτρος Ζιμουρτόπουλος - Επ. Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Νικόλαος Καρυδάς - Επ. Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Ελένη Σημαντήρη-Κογκέτσωφ - Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Βασίλειος Αϊβαλιώτης - Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Πέτρος Βάρβογλης - Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Αθανάσιος Γούναρης - Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Κωνσταντία Ιωσηφίδου - Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Βλαδίμηρος Καλευράς - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ιωάννης Σχοινάς - Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Αναστάσιος Χαλούλιας - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Θωμάς Βικόπουλος - Επ. Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
Παναγιώτης Παπακυριακόπουλος - Επ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Γεώργιος Σταματέλλος - Επ. Καθηγητής Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.