Σύνδεσμοι

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
http://www.duth.gr

Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Υπηρεσίες Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Υπολογιστικό Κέντρο & Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Γραφείο Διασύνδεσης
Γραφείο Διαμεσολάβησης και Μεταφοράς Τεχνολογίας
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Επιτροπή Ερευνών
Eclass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεεκπαίδευσης
Δικτυακή Πύλη για Μηχανικούς
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δ.Π.Θ.
Σύστημα Διαδικτυακών Υπηρεσιών για Φοιτητές
Σύστημα Διαδικτυακών Υπηρεσιών για Μέλη Δ.Ε.Π.
Υπηρεσία Τηλεφωνικού Καταλόγου Δ.Π.Θ.
Εγγραφή στην MSDNAA ("Δωρεάν" λογισμικό της Microsoft για τους φοιτητές του ΤΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ)
Wi-Fi (eduroam)

Υπηρεσίες προς φοτητές απο διάφορους φορείς
Υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Θεσμός Βοηθού Διδασκαλίας
Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών Ποιότητας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών


«Δες την Ψηφιακά»
http://www.destinpsifiaka.gr

Επιδότηση της απόκτησης προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές.

«ΔΙΟΔΟΣ»
http://diodos.gsrt.gr

Ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

«ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ»
http://msdnaa-anafandon.grnet.gr/

Δωρεάν διάθεση εμπορικού λογισμικού στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.