Ισοδυναμία MASTER

Η κοσμητεία είναι υπεύθυνη για την χορήγηση πιστοποιητικού ισοδυναμίας με MASTER, όλων των διπλωμάτων των τμημάτων της Πολυτεχνικής σχολής.

* Το πιστοποιητικό ισοδυναμίας χορηγείται και στην Αγγλική γλώσσα!

O μέγιστος αριθμός χορηγούμενων πιστοποιητικών είναι: Ένα (1) στην Ελληνική και ένα (1) στην Αγγλική γλώσσα.

Για την περίπτωση που αιτήστε επιπλέον αντίγραφα για χρήση στο εξωτερικό (Αγγλική Γλώσσα) θα πρέπει να αιτιολογείτε το αίτημα σας και να αναγράφετε ο ακριβής προορισμός υποβολής τους.


Για την χορήγηση πιστοποιητικού ισοδυναμίας:
 1. Κατεβάστε την παρακάτω αίτηση και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.
 2. Αποστείλετε την αίτηση και φωτοαντίγραφο του διπλώματος σας στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής σχολής (τα στοιχεία αναγράφονται παρακάτω). Μπορείτε να στείλετε τα παραπάνω ταχυδρομία ή με e-mail.
 3. Παραλαβή:
  • Αυτοπροσώπως
  • Με εξουσιοδοτημένο άτομο (εξουσιοδότηση απο Κ.Ε.Π ή Αστυνομικό Τμήμα)
  • Με ταχυμεταφορική εταιρία η οποία να διαθέτει αντιπρόσωπο στην Ξάνθη και η οποία καλείται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο όταν ειδοποιηθεί με email ότι το πιστοποιητικό ισοδυναμίας είναι έτοιμο. Η απαιτούμενη οδηγία προς την ταχυμεταφορική είναι ότι η παραλαβή θα γίνει από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας 12, ΠΡΟΚΑΤ, 67100 Ξάνθη, τηλ. 25410 79040 & 79036

α) Αίτηση χορήγησης πιστοποιητίκού ισοδυναμίας: .PDF | .DOC

β) Διεύθυνση Κοσμητείας

Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής
Βασ. Σοφίας 12,
Ξάνθη, 67100
e-mail: secr@eng.duth.gr

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση: Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, 67100

 • Τηλέφωνο: +30 25410 79036 (71036) & +30 25410 79040 (71040)

 • Email: secr@eng.duth.gr