Ανακοινώσεις

21/06/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
21/06/2018: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
21/06/2018: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
21/06/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΕΠ
19/06/2018: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
14/06/2018: ANAΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
07/06/2018: Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
07/06/2018: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
25/05/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
25/05/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf.
24/05/2018: ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
24/05/2018: ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
23/05/2018: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΚΟΥΒΕΙΤ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
21/05/2018: ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
21/05/2018: ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018
21/05/2018: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
15/05/2018: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
11/05/2018: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
10/05/2018: ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.pdf(1)
08/05/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ
08/05/2018: : "Δημοσίευση για την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 4) Ιατρικής, 5) Θεατρικών Σπουδών, 6) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και 7) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών"

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google