Ανακοινώσεις

20/03/2018: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η.Μ.&Μ.Υ. κ. ΜΠΟΥΤΑΛΗ
20/03/2018: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
20/03/2018: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ.
20/03/2018: ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ.Π.&Δ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ
02/03/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
22/01/2018: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
19/01/2018: Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ
18/01/2018: Ε.Μ.Π. 896/18/B14 Δημοσίευση Προκήρυξης
18/01/2018: Ε.Μ.Π. 901/18/B14 Δημοσίευση Προκήρυξης
08/01/2018: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ
09/11/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π & Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
10/10/2017: ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. Ν4485/2017
03/10/2017: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Σ. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
03/10/2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Σ. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
03/10/2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Π.Σ. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
15/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
15/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
15/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜ&ΜΥ
12/07/2017: Υποτροφίες Ιδρύματος Ευγενίδου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 για διπλωματούχους της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του ΔΠΘ – Ανακοίνωση
28/06/2017: Υποτροφίες Ιδρύματος Ευγενίδου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 για διπλωματούχους της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του ΔΠΘ – Πρόσκληση - Ανακοίνωση διενέργειας εξετάσεων και συνεντεύξεων.
26/04/2017: Εξεταστέα ύλη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για διπλωματούχους της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google