ΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ_ΤΕΛΙΚΟ