Ανακοίνωση λειτουργείας Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (ΥΨΥΦ) του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΨΥΦ.pdf


31-08-2016 (ggadri)