ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ.Π.&Δ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ