ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUROJUST)Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 1.EmailContent.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΩΨΓ9465ΧΘΨ-Ι06.pdf


20-04-2018 (mavrami)