ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. SProtocol18042514530.pdf.pdf


27-04-2018 (mavrami)