: "Δημοσίευση για την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 4) Ιατρικής, 5) Θεατρικών Σπουδών, 6) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και 7) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2.EmailContent(3).pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. 1ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ_19_4_2018-1.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. 2ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ_20_4_2018.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. 3ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ_25_4_2018.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. 4ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ_26_4_2018.doc


08-05-2018 (mavrami)