ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 9.EmailContent.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Πρόσκληση_Βραβεία EEPA 2018.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. Greek EEPA Entry form 2018.docx
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. Greek Operational manual 2018.docx


21-05-2018 (mavrami)