ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ