ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗ