ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΤΠΤΧ ΒΕΛΛΙΟΥ 15-16 με αδα.pdf.pdf


09-10-2018 (ggadri)