ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΥΠΟΨΙΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ