ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ GOOGLE SUMMER OF CODE