ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ FULBRIGHT ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 1 Fulbright Greece in Xanthi.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. 2 Fulbright One Pager 2018.pdf


28-03-2019 (ggadri)