ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ