ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2ου ΒΡΑΒΕΙΟΥ_ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2ο ΒΡΑΒΕΙΟ_ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_CV-Europass.pdf


11-12-2019 (ggadri)