ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΠΘ