Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου ΔΠΘ - Τροποποίηση κανονισμού παραχώρησης χώρων στο ΔΠΘ για εκδηλώσεις.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.pdf


07-02-2023 (shatzop)