ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ - ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2023 ΕΩΣ 31-8-2024

Ακολουθούν 3 αρχεία:
1. 3461-73.pdf
2. 78500.docx
3. 95302.docx


31-03-2023 (shatzop)