Στοιχεία Σχολής

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύθηκε το 1973 με το τμήμα Νομικής της Κομοτηνής και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στην Ξάνθη. Σήμερα η Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης αποτελείται από πέντε τμήματα. Το 1975 ιδρύθηκε το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, το 1995 το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και τα έτη 1999 και 2000 τα τμήματα Αρχιτεκτονικής και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης αντίστοιχα.
Στατιστικά στοιχεία

Το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 απασχολούσε 153 μέλη ΔΕΠ και 84 βοηθούς διδασκαλίας. Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές ήταν 3.458 και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν 339. Η κατανομή φοιτητών και μελών ΔΕΠ ανά τμήμα παρουσιάζεται στα παρακάτω διαγράμματα.Εγκαταστάσεις

Η Πολυτεχνική σχολή Ξάνθης στεγάζεται σε δύο διαφορετικά campus. Το πρώτο καλύπτει μια έκταση 19.865 m2, βρίσκεται εντός της πόλης και κατασκευάστηκε το 1974. Σήμερα εκεί στεγάζονται:

 • Η διοίκηση της Πολυτεχνικής Σχολής και η Κοσμητεία
 • Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια των ΠΜ
 • Εργαστήρια των ΗΜ & ΜΥ
 • Αίθουσες Διδασκαλίας των ΜΠ&Δ
 • Γραμματείες των ΠΜ, ΜΠ&Δ, ΜΠ
 • Η βιβλιοθήκη
 • Το αναγνωστήριο

Στο δεύτερο campus που καλύπτει μια έκταση των 1.333.000 m2 στην περιοχή των Κιμμερίων θα μεταφερθεί μέχρι το 2014 όλη η Πολυτεχνική σχολή. Σήμερα εκεί στεγάζονται:

 • Η γραμματεία και οι αίθουσες διδασκαλίας των ΗΜ&ΜΥ
 • Εργαστήρια των ΠΜ
 • Το τμήμα Αρχιτεκτόνων
 • Εργαστήρια των ΜΠ
 • Οι φοιτητικές εστίες και η λέσχη
 • Το αμφιθέατρο της Σχολής

Φοιτητική Ζωή

Στην Πολυτεχνική σχολή το 20% των φοιτητών στεγάζονται στις εστίες. Ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην χώρα μας. Επίσης παρέχεται δωρεάν στέγαση σε φοιτητές από ανταλλαγές (exchange students). Συγκεκριμένα υπάρχουν 592 δωμάτια για προπτυχιακούς φοιτητές, και 35 για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Υπάρχουν δύο λέσχες σίτησης (μία εκτός και μία εντός της πόλης) που παρέχουν τρία γεύματα την ημέρα σε 730 φοιτητές.

Οι μετακινήσεις των φοιτητών μεταξύ των δύο campus και της πόλης γίνεται δωρεάν. Δείτε το σχετικό link με τα δρομολόγια.